fbpx

Spijtoptantenregeling

Spijtoptantenregeling

De spijtoptantenregeling is opgesteld voor erfpachters die niet op tijd gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Dat kon vóór 8 januari 2020 tegen gunstige financiële voorwaarden. Erfpachters die dat om welke reden ook niet gelukt is krijgen nu alsnog een mogelijkheid om een aanvraag te doen tegen diezelfde gunstige voorwaarden.

U krijgt bericht

Als u in aanmerking komt voor de regeling ontvangt u daarvan persoonlijk bericht in de eerste week van december. U doet uw aanvraag in het Overstapportaal. Uw aanvraag is pas compleet als u stap 1 toten met stap 3 van het stappenoverzicht hebt afgerond en de bevestigingsmail hebt ontvangen.

Als u geen bericht hebt ontvangen maar wel denkt in aanmerking te komen, doe dan een aanvraag in het Overstapportaal. Wij beoordelen dan of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor overstap onder de spijtoptantenregeling.

Regels

Hier moet u aan voldoen om in aanmerking te komen voor een aanvraag onder de spijtoptantenregeling:

  • U was ook vóór 8 januari 2020 eigenaar van het betreffende erfpachtrecht.
  • Het erfpachtrecht had ook vóór 8 januari 2020 de bestemming ‘uitsluitend wonen’ (en daaraan dienende aanhorigheden, bijvoorbeeld de bijbehorende parkeerplaats of berging). Er zit dus geen commerciële bestemming zoals  een bedrijfsruimte, winkel of kantoor in het erfpachtrecht.
  • U hebt geen betalingsachterstand met betrekking tot de canon.
  • U voldoet aan alle verplichtingen uit de algemene- en bijzondere bepalingen die op het voortdurende erfpachtrecht van toepassing zijn.

Erfpachters die aan deze vereisten voldoen kunnen in de periode van 28 november 2022 tot en met uiterlijk 31 juli 2023 een aanvraag doen voor overstap onder de spijtoptantenregeling.

Verschillende situaties

U kunt u zich in verschillende situaties bevinden. In het Overstapportaal komt u vanzelf terecht in de juiste omgeving die passend is voor uw situatie.

Financiële voorwaarden

Als u overstapt onder de spijtoptantenregeling maakt u gebruik van dezelfde voorwaarden die golden bij een overstap vóór 8 januari 2020. Deze voorwaarden hebben invloed op de berekening van de canon of afkoopsom bij eeuwigdurend erfpacht.

Dit zijn de voorwaarden die gelden voor de spijtoptantenregeling:

  • De laagste WOZ-waarde uit 2015 (peildatum 1 januari 2014) of 2016 (peildatum 1 januari 2015)
  • Het canonpercentage van 2,39%
  • De buurtstraatquote (BSQ) van 2017
  • Een overstappremie van 35%

Bron: www.amsterdam.nl

Gerelateerde berichten

Nieuwe wet “Goed verhuurderschap”

Op 1 juli 2023 is de wet “Goed verhuurderschap” in werking getreden. Deze wet omvat landelijke...

Lees verder

Samenwerking met Tips4Expat

KNAP Makelaardij werkt sinds 2018 samen met Tips4Expat. Samen begeleiden we internationals bij het...

Lees verder

Laatste kans spijtoptantenregeling erfpacht in Amsterdam

Op dit moment is er nog een allerlaatste kans om, mits u ervoor in aanmerking komt, over te stappen...

Lees verder