fbpx

BADHOEVEDORP, Rosellestraat 45

Rosellestraat 45 , 1171 LZ,BADHOEVEDORP, Netherlands
€1.030.000,-
 • Beschrijving
 • Adres
 • Details
 • Plattegrond

Beschrijving

De Bouw is gestart!!!

Misschien wel het summum van wonen op z’n Hollands: een huis aan het water. Nu te koop, een watervilla in het nieuwbouwproject Bonheur Quatrebras!

Drielaagse woning met symmetrische lijnen, een licht bruine baksteen en een fraaie raamomlijsting. Wandel naar de achterkant en het is één en al glas. Glas om te genieten van het uitzicht over water. Beneden de zuid-west gelegen tuin met vlonder, boven, grenzend aan de unieke masterbedroom, een groot dakterras als extra buitenverblijf. En binnen is de watervilla een zee van ruimte, met de berging als schakel.

KENMERKEN:
– Woonoppervlakte ca. 178 m²
– Kaveloppervlakte ca. 206 m²
– Enorme ruimte voor een woonkeuken
– Vier slaapkamers
– Twee badkamers
– Gasloos: warmte pomp met vloerverwarming en vloerkoeling
– Berging

PUUR GELUK OM HIER TE MOGEN WONEN!
Op een mooie zondagmiddag een ommetje maken door het Quatrebras Park, om de hoek van uw opvallend vormgegeven nieuwbouwwoning. Alle dagelijkse voorzieningen in uw eigen dorp. En als u de drukte wilt opzoeken is Amsterdam op fietsafstand.

Zeg nu zelf, dan mág je ‘Bonheur’ heten als kleinschalig nieuwbouwproject. Wat een geluk om hier te mogen wonen grenzend aan een groen binnengebied, in een van de drie woningtypen die Bonheur straks telt: watervilla Ouverture, twee-onder-een-kapwoning Grandeur of geschakelde woning Avenue. Rondom groen en water, in de buurt de alledaagse voorzieningen. Kortom: zoveel woonplezier is er te vinden aan de rand van Amsterdam.

QUATREBRAS PARK
Het al bestaande park in Quatrebras kreeg de kans om te groeien. Zo werd het park het epicentrum van de nieuwe wijk. Een hart met een grote weide en een waterpartij, een groen middelpunt voor de woningen rondom. Een wandelpark, een speelpark, een flaneerpark, een voetbalpark of een picknickpark: wat u maar wilt. Met in de schaduw van het park de kinderboerderij, de dierenweide, het zwembad en de basisschool.

VOORZIENINGEN
Ruim 500 woningen telt Quatrebras Park straks, als de wijk klaar is. Voor de belangrijkste voorzieningen hoeft u niet eens ver weg. Er komt een nieuw winkelcentrum, om de hoek liggen scholen en kinderopvangcentra. Sporten kan in de buurt, er zijn verenigingen voor van alles en nog wat. Ook leuk QBeach, een fijne plek voor een borrel of etentje.

LOCATIE
Bonheur maakt deel uit van Quatrebras Park. Het is de laatste fase van het project dat ligt in de knik van de Schipholweg (N232) en de Amsterdamse Baan. En trouwens, Amsterdam ligt aan de horizon. Hooguit 25 minuutjes op de fiets, en u staat in het centrum van de stad. Via de Schipholweg en directe ontsluiting op de A9 is ook de bereikbaarheid van Quatrebras met de auto gegarandeerd. Maar ook het openbaar vervoer stopt voor de deur.

Een nieuw stukje Badhoevedorp, pal tegen de bestaande bebouwing aan. Het dorp dichtbij, maar de stad Amsterdam ook. Doordat de eerdere fasen al gerealiseerd zijn, is Quatrebras Park straks ook écht af als u Bonheur-bewoner bent. En u zich geluksvogel voelt.

————————————————————————————————————————————–
We have started to built!

Perhaps the ultimate in Dutch-style living: a house at the water. Now for sale, a water villa in the Bonheur Quatrebras new construction project!

Three-level home with symmetrical lines, light brown brick and a beautiful window frame. Walk to the back and it’s all glass. Glass to enjoy the view over water. Downstairs the south-west facing garden with decking, and upstairs, adjacent to the unique master bedroom, a large roof terrace as additional outdoor living space. And inside, the water villa is a lot of space, with the storage room as a connector.

FEATURES:
– Living area approx. 178 m²
– Plot area approx. 206 sqm
– Large space for an open plan kitchen
– Four bedrooms
– Two bathrooms
– Gas free: heat pump with underfloor heating and cooling
– Storage room

SHEER HAPPINESS TO LIVE HERE!
Taking a stroll through Quatrebras Park on a beautiful Sunday afternoon, just around the corner from your strikingly designed new home. All daily amenities in your own village. And if you need the hustle and bustle, Amsterdam is within cycling distance.

Tell me, that’s what you can call ‘Bonheur’ as a small-scale new construction project. What a joy to be able to live here alongside a green inner area, in one of the three housing types that Bonheur will soon have: water villa Ouverture, two-under-one-roof residence Grandeur or semi-detached house Avenue. Greenery and water all around, everyday amenities nearby. In short: so much living pleasure can be found on the border of Amsterdam.

QUATREBRAS PARK
The already existing park in Quatrebras was given the opportunity to grow. In this way the park became the epicenter of the new neighborhood. A heart with a large meadow and water feature, a green center for the homes around it. A walking park, a play park, a strolling park, a soccer park or a picnic park: whatever you want. With the park shaded by the petting zoo, animal pasture, swimming pool and elementary school.

AMENITIES
More than 500 homes will make up Quatrebras Park when the neighborhood is completed. For the most important amenities you won’t even have to go far. There will be a new shopping center, schools and childcare centers around the corner. Sports can be enjoyed in the neighborhood, there are clubs for all sorts of things. Also nice QBeach, a fine place for a drink or dinner.

LOCATION
Bonheur is part of Quatrebras Park. It is the final phase of the project that lies in the bend of Schipholweg (N232) and Amsterdamse Baan. And by the way, Amsterdam is on the horizon. At most 25 minutes by bike, and you are in the city center. Via the Schipholweg and direct access to the A9, Quatrebras’ accessibility by car is also guaranteed. Public transport also stops outside the door.

A new piece of Badhoevedorp, right against the existing buildings. The village close by, but the city of Amsterdam too. Because the earlier phases have already been completed, Quatrebras Park will soon be really finished if you are a Bonheur resident. And you feel lucky.

 • Adres: Rosellestraat 45
 • Stad: BADHOEVEDORP
 • Postcode / Postcode: 1171 LZ BADHOEVEDORP
 • land: Nederland het

Detail

Bijgewerkt op april 21, 2023 op 12:00 am

 • Prijs: €1.030.000,-
 • Eigenschap Grootte: 178 m²
 • Bouwjaar: 2023
 • Eigenschapstatus: Beschikbaar, Te koop

Plattegronden

Plattegrond 1