fbpx

AMSTERDAM, Koopvaardersplantsoen 63 A

Koopvaardersplantsoen 63 A, 1034 KE,AMSTERDAM, Netherlands
€575.000,-
 • Beschrijving
 • Adres
 • Details
 • Plattegrond

Beschrijving

Royale dubbele bovenwoning met terras op het Noord-Westen en uitzicht op het fraai aangelegde en ruime plantsoen aan de voorzijde. De woning is direct gelegen aan het park zonder verkeer aan de voorzijde. heeft energielabel A en is dus heel energiezuinig! En dat met 4 slaapkamers en 2 woonkamers!

“This property is listed by a MVA Certified Expat Broker” English version below.

Het dubbel bovenhuis is 103 m2 groot en is gebouwd in 2018. In 2022 heeft de woning een zeer goed afgewerkte opbouw gekregen met hoge plafonds, veel licht en een ruim dakterras. De woning is onderdeel van een kleine vve bestaande uit 2 woningen (boven en beneden).

In het plantsoen aan de voorzijde is ook een speeltuin en een grote fontein/waterspeeltuin aangelegd. Je kan je boodschappen doen bij het winkelcentrum op 5 minuten loopafstand. Op 7 minuten fietsen ben je op het winkelcentrum Boven het IJ op het Buikslotermeerplein, daar vind je o.a. de Pathé Bioscoop (2019), een Decathlon, Mediamarkt, supermarkten en heel veel andere winkels. Bij het winkelcentrum vind je de eerste halte van de Noord-Zuidlijn waarmee je binnen tien minuten in het Centrum bent. Als je liever fietst dan ben je via de Van der Pek markt, in 10 minuten bij de pont achter het Centraal Station. Sportpark Buiksloterbanne met kinderboerderij De Buiktuin en ook het Noorderpark met het Noorderparkbad zijn op fietsafstand gelegen. Parkeren kan gratis.

Indeling: Eigen opgang naar de 2e verdieping; Je komt de woonkamer binnen met recht voor je de nette keuken in hoekopstelling. Deze verdieping heeft een geplakte PVC vloer met vloerverwarming. De woonkamer heeft een mega groot raam op het Noord Westen met uitzicht op het park/plantsoen aan de voorzijde. Verder is er een moderne badkamer met douche, toilet en wastafel meubel en 2 slaapkamers.

Via de open trap kom je op de bovenste verdieping die in 2022 is aangelegd. De ruimte die je betreedt is als 2e woonkamer/zitkamer/werkkamer te

gebruiken en biedt toegang tot het terras op het Noord/Westen. Tevens tref je hier twee goed formaat slaapkamers aan waardoor je totaal 4 slaapkamers hebt en je zou er zelfs een vijfde kunnen maken.

Om met alle gezinsgrootten en woonwensen mee te denken hebben we twee indelingsvoorstellen gemaakt, om het huis helemaal af te maken. Deze staan bij de plattegronden als variant. De woning is verhuurd geweest, het benedenhuis was ook verhuurd en is recent verkocht. Reden van verkoop is dat de huurders van deze woning zelf een woonhuis hebben gekocht en daarom de woning weer gaan verlaten. LET OP We zijn beperkt in onze bezichtigingsmogelijkheden omdat dewoning nu nog verhuurd is.

De splitsingsakte wordt nog aangepast aan de nieuwe breukdelen, het kan zijn dat de canon voor de erfpacht op basis daarvan licht wordt aangepast, vandaar dat dit bedrag circa is opgenomen.

Bijzonderheden:

– Prachtig uitzicht door ligging en grote raampartijen;
– Geen verkeer voor de deur maar direct in het plantsoen;
– Hele groene omgeving;
– Dicht bij de Noord-Zuidlijn;
– Moderne afwerking en goede kwaliteit;
– Totaal 103 m2 woonoppervlak;
– Terras op het Noord Westen;
– Energielabel A;
– Er loopt een verzoek aanpassing splitsing;
– Erfpacht voorwaarden 2000, 10 jaarlijkse aanpassing ca € 900,- per jaar;
– Aanvraag eeuwig durende afkoop erfpacht onder gunstige voorwaarden gedaan;
– Servicekosten ca € 90,- per maand;
– Bouwjaar 2018, opbouw 2022.

Oplevering in overleg.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief het staat eenieder vrij om de woning na te meten. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

————————————————————————————————————————————————-
Spacious double upper house with terrace facing North West and overlooking the beautifully landscaped and spacious park in front. The house is located directly on the park with no traffic in front. has energy label A and is therefore very energy efficient! And that with 4 bedrooms and 2 living rooms!

The double upper house is 103 m2 in size and was built in 2018. A very well-finished built-up was added in 2022. The build-up has high ceilings therefore very bright and there is a spacious roof terrace. The house is part of a small vve consisting of 2 houses (upstairs and downstairs).

The park at the front also has a playground and a large fountain/water playground. You can do your shopping at the shopping center at 5 minutes walking distance. At 7 minutes cycling you are at the shopping center Boven het IJ on the Buikslotermeerplein, there you will find among others the Pathé Cinema (2019), a Decathlon, Mediamarkt, supermarkets and lots of other stores. Near the shopping center you will find the first stop of the North-South line that will take you to the Center within ten minutes. If you prefer to cycle, you can reach the ferry behind Central Station in 10 minutes via the Van der Pek market. Sportpark Buiksloterbanne with children’s farm De Buiktuin and also the Noorderpark with the Noorderparkbad are within cycling distance. Parking is free.

Layout:
Private entrance to the 2nd floor; You enter the living room with right in front of you the nice kitchen in corner setup. This floor has a glued PVC floor with underfloor heating. The living room has a huge window facing North West overlooking the park at the front. Furthermore, there is a modern bathroom with shower, toilet and washbasin cabinet and 2 bedrooms.

The open staircase takes you to the top floor which was built in 2022. The room you enter can be used as a 2nd living room / sitting room / office. and provides access to the terrace facing North / West. Also here you will find two good sized bedrooms giving you a total of 4 bedrooms and you could even make a fifth.

To think along with all family sizes and living requirements, we have made two layout proposals. These are listed with the floor plans as a variation.

The house has been rented, the downstairs house was also rented and has recently been sold. Reason for sale is that the tenants of this property bought a home for themselves and therefore will be leaving the property. PLEASE NOTE We are limited in our viewing opportunities because the property is currently still rented out.

The subdivision deed is still being adjusted to the new fractions, it may be that the canon for the ground lease is slightly adjusted based on this, this amount is approximately included.

Details:

– Beautiful view due to location and large windows;
– No traffic in front of the door but directly in the parkway;
– Very green environment;
– Close to the North-South line;
– Modern finish and good quality;
– Terrace on the North West;
– Energy label A;- There is a request to adjust the division;
– Ground lease conditions 2000, 10 annual adjustment approx € 900, – per year;
– Application for perpetual ground lease buyout done under favorable conditions;
– Service costs approx € 90, – per month;
– Building year 2018, construction 2022.-

Delivery in consultation.

This information has been carefully compiled by us. On our part, however, no liability is accepted forany incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified dimensions and surfaces are indicativeAnyone is free to measure the property. The NVM conditions apply.

 • Adres: Koopvaardersplantsoen 63 A
 • Stad: Amsterdam
 • Postcode / Postcode: 1034 KE AMSTERDAM
 • land: Nederland het

Detail

Bijgewerkt op september 8, 2023 op 9:50 am

 • Prijs: €575.000,-
 • Eigenschap Grootte: 103 m²
 • slaapkamers: 4
 • Bouwjaar: 2018
 • Eigenschapstatus: Onder bod

Plattegronden

Plattegrond 1

Plattegrond 2

Plattegrond 3

Plattegrond 4

Plattegrond 5

Plattegrond 6

Plattegrond 7

Plattegrond 8

Plattegrond 9

Plattegrond 10