fbpx

AMSTERDAM, Gustav Mahlerplein 157 6E

Gustav Mahlerplein 157 6E, 1082 MS,AMSTERDAM, Netherlands
€725.000,-
 • Beschrijving
 • Adres
 • Details
 • Plattegrond

Beschrijving

Nu te koop in Symphony! Deze lichte en uitstekend onderhouden driekamer hoekwoning van 103 m2 op de 6e etage van dit beeldbepalende gebouw op de Zuidas.

Een dergelijk turn-key appartement voorzien van een tijdloze keuken, een prachtige visgraat eiken houten parketvloer in Hongaarse punt en prachtige shutters, komt niet vaak te koop.
Dit luxe drie kamer hoekappartement van circa 103 m2 bevindt zich aan de west- en noordzijde van het gebouw en heeft een fraai uitzicht op en over het levendige Gustav Mahlerplein richting station Zuid en het Hilton Hotel.

Bij dit appartement is het tevens mogelijk om een parkeerplaats te kopen. Deze is gelegen op de -2 verdieping van het Symphony complex en is afgesloten van de Q-park bezoekersgarage. De vraagprijs voor de parkeerplaats is €80.000,- k.k.. Een parkeervergunning voor op straat is niet mogelijk.

“This property is listed by a MVA Certified Expat Broker” English version below.

De woning is voorzien van een complete moderne keuken met een zeer handige, bijkeuken. De keuken is voorzien van diverse inbouw apparatuur en ziet er als nieuw uit. In het appartement ligt een stijlvolle eikenhouten parketvloer met daaronder de vloerverwarming en vloerkoeling. In 2013 is het plafond verlaagd en voorzien van lichtplan. Daarnaast zijn toen de zeer stijlvolle en op maat gemaakte shutters aangebracht.

De badkamer met uitzicht is voorzien van een douche een dubbele wastafelunit en een ligbad. In de hoofdslaapkamer is een mooie ingebouwde verdiepingshoge kledingkast aanwezig. De tweede slaapkamer is nu een royale walk-in maar kan weer gemakkelijk omgezet worden tot slaapkamer.

Wat goed is om te weten is dat bij dit appartement het erfpachtrecht is afgekocht tot april 2056.

In de onderbouw bevindt zich nog een separate berging en een gezamenlijke fietsenstalling. In de algemene entree is een huismeester gedurende werktijden aanwezig.

Indeling.
Toegang tot het gebouw via de algemene entree. Twee ‘high speed’ liften naar de 6e etage. Hal gastenslaapkamer met uitzicht op en over de Minerva-as, toilet, royale woonkamer van circa 50 m2 voorzien van complete en moderne open keuken met diverse inbouwapparatuur. Direct naast de keuken bevindt zich de bijkeuken/berging met ruimte voor de wasmachine, droger. Een grote lichte hoofdslaapkamer met eveneens uitzicht op en over de Minerva-as. Tussen de twee slaapkamers de complete badkamer, met uitzicht, voorzien van een dubbele wastafel, ligbad en douche. Badkamer direct bereikbaar vanuit de 2 slaapkamers middels 2 deuren. Separate berging in de onderbouw.

Er zijn acht grote dubbele deuren/ramen in het appartement aanwezig. Deze zijn voorzien van op maat gemaakte shutters. Door deze ramen open te zetten haalt u buiten naar binnen op een mooie lentedag. Er zijn geen radiatoren. Het gehele appartement is voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. Dit Lange Termijn Energie Opslag systeem voorziet tevens in het warme tapwater in de woning.

Symphony Amsterdam is het bekendste en beeldbepalende gebouw op de meest centrale locatie van de Zuidas. De architect Pi de Bruin heeft een tijdloos gebouw ontworpen door middel van een combinatie van baksteen, een opvallend kleurgebruik en verspringende gevels. Het gebouw heeft een representatieve entree en luxe afgewerkte hallen, daarnaast beschikt het gebouw over een ondergelegen en direct voor publiek toegankelijke garage welke praktisch en licht is afgewerkt.

Locatie.
Amsterdam Zuidas is een toplocatie voor wonen, werken en recreëren in een gebied met een optimale infrastructuur. Het historische centrum van Amsterdam, het gezellige Oud Zuid en De Pijp liggen op loopafstand of zijn met de NoordZuidlijn binnen enkele minuten te bereiken. Schiphol ligt op 6 treinminuten afstand. De uitvalswegen en goed ontwikkeld openbaar vervoer systeem zorgen ervoor dat de Zuidas een van de best bereikbare plekken van Nederland is. Ook het prachtige Beatrixpark, Amstelpark en het Amsterdamse Bos zijn nabij.

Bijzonderheden.
– Fraai en ruim 3 kamer appartement met de meest optimale indeling,
– Type appartement wat niet vaak te koop komt,
– Circa. 103 m2 woonoppervlakte,
– Berging in de onderbouw
– Woning voorzien van een eikenhouten parketvloer in Hongaarse punt,
– Handige separate berging in onderbouw,
– Zeer geschikt voor expats, young professionals en empty nesters,
– Voorzien van vloerverwarming en -koeling middels het LTEO systeem,
– Voorzien van een geavanceerd gloednieuw camera/toegangssysteem,
– Huismeester aanwezig op werktijden, mogelijkheid tot aannemen van pakketten,
– Gebouw opgeleverd in 2010,
– Gezamenlijke fietsenstalling,
– Inclusief afgekocht erfpachtrecht tot april 2056,
– Professioneel beheerder en actieve VvE,
– Servicekosten voor het appartement bedragen € 298,95 per maand,
– Servicekosten voor de berging bedragen € 6,02 per maand,
– Servicekosten voor de parkeerplaats (indien van toepassing) € 42,51 per maand.

Oplevering kan snel.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

————————————

Now for sale in Symphony! This bright and well maintained three-room corner house on the 6th floor of this extraordinary building on the Zuidas.

Such a turn-key apartment with a timeless kitchen, a beautiful oak parquet floor in Hungarian point and beautiful shutters, is not often for sale.

This luxurious three room corner apartment of approximately 103 m2 is located on the west and north sides of the building and has a beautiful view of and over the lively Gustav Mahlerplein towards South Station and the Hilton Hotel.

At this apartment it is also possible to buy a parking space. This is located on the -2 floor of the Symphony complex and is closed from the Q-park visitor garage. The asking price for the parking lot is €80.000,- buyer cost. A parking permit for on the street is not possible.

“This property is listed by a MVA Certified Expat Broker” English version below.

The property has a complete modern kitchen with a very convenient pantry. The kitchen has several built-in appliances and looks like new. In the apartment is a stylish oak parquet floor with underfloor heating and floor cooling. In 2013, the ceiling is lowered and equipped with a lighting plan.
In addition there are very stylish and custom made shutters.

The bathroom with an exceptional view has a shower, double sink unit and a bathtub.
In the master bedroom is a beautiful built-in floor-high closet available. The second bedroom is now a spacious walk-in but can easily be converted into a bedroom again.

What good to know is that the lease is bought of until April 2056.

In the basement there is a separate storage room and a shared bicycle storage. In the general entrance a janitor is present during working hours.

Layout
Access to the building through the general entrance. Two high speed elevators to the 6th floor.
Hall guest bedroom overlooking the Minerva axis, toilet, spacious living room of approximately 50 m2 with complete and modern open kitchen with appliances. Right next to the kitchen there is a utility room/storage with space for a washing machine and dryer.
A large bright master bedroom also overlooking the Minerva axis. Between the two bedrooms there is a complete bathroom with a view, equipped with a double sink, bathtub and shower. Bathroom directly accessible from the 2 bedrooms through 2 doors. Separating the storage room in the basement.
There are eight large double doors/windows in the apartment. These are equipped with custom made shutters. By opening these windows you get an outside feeling on a beautiful spring day.

There are no radiators. The entire apartment has underfloor heating and floor cooling. This Long Term Energy Storage system also provides the hot tap water in the apartment.
Symphony Amsterdam is the most famous and image-defining building on the most central location of the Zuidas. The architect Pi de Bruin designed a timeless building using a combination of brick, a striking use of color and staggered facades. The building has a representative entrance and luxuriously finished halls, in addition the building has a garage underneath which is directly accessible to the public and which is practical and light finished.

Location.
Amsterdam Zuidas is a top location for living, working and recreation in an area with an optimal infrastructure. The historic center of Amsterdam, the cozy Old South and De Pijp are within walking distance or can be reached by the North-South line within minutes.
Schiphol Airport is 6 minutes away by train. The highways and well-developed public transport system ensure that the Zuidas is one of the best accessible places in the Netherlands. Also the beautiful Beatrixpark, Amstelpark and the Amsterdamse Bos are nearby.

Details.
– Beautiful and spacious 3 room apartment with the most optimal layout,
– Type of apartment that is not often for sale,
– Approx. 103 m2 living space,
– Storage in the basement,
– Property with oak parquet floor in Hungarian point,
– Convenient separate storage in the basement,
– Very suitable for expats, young professionals and empty nesters,
– Equipped with underfloor heating and cooling through the LTEO system,
– Equipped with an advanced brand new camera/access system,
– Housekeeper present on working hours, possibility to accept packages,
– Building completed in 2010,
– Shared bicycle storage,
– Including redeemed leasehold rights until April 2056,
– Professional administrator and active VvE,
– Service costs for the apartment are € 298.95 per month,
– Service costs for the storage are € 6.02 per month,
– Service costs for the parking lot (if applicable) € 42.51 per month.

Delivery can be quick.

This information is composed by us with the necessary care. However, we do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof.
All given sizes and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.

 • Adres: Gustav Mahlerplein 157 6E
 • Stad: Amsterdam
 • Postcode / Postcode: 1082 MS AMSTERDAM
 • land: Nederland het

Detail

Bijgewerkt op december 9, 2020 op 12:00 am

 • Prijs: €725.000,-
 • Eigenschap Grootte: 103 m²
 • slaapkamers: 2
 • Bouwjaar: 2010
 • Eigenschapstatus: Verkocht

Plattegronden

Plattegrond 1

Plattegrond 2