fbpx

AMSTERDAM, Gustav Mahlerlaan 559 A

Gustav Mahlerlaan 559 A, 1082 MK,AMSTERDAM, Netherlands
€1.300.000,-
 • Beschrijving
 • Adres
 • Details
 • Plattegrond

Beschrijving

** This property is listed by a MVA Certified Expat Broker **
** English version below **

Geweldig licht en ruim opgezet 3 kamer appartement van 133 m2 met het beste uitzicht op de 17e etage in het centrum van de Zuidas.

Deze prachtige woning heeft een zeer zonnig zuid gelegen terras van 22 m2.
Door zijn vele ramen en ligging aan de Zuid, West en Noordzijde is ieder uitzicht in het appartement met recht een nieuwe beleving.

De ruim opgezette open keuken met eiland is voorzien van diverse inbouwapparatuur en is zo gesitueerd dat de woonkamer optimaal is van formaat. Meteen aangrenzend aan deze royale woonkamer is het zonnige terras met een uitzicht dat nimmer verveelt.

Verder heeft de ruime badkamer zowel een ligbad als een inloopdouche. Het appartement is voorzien van 2 slaapkamers waarvan de hoofdslaapkamer groot is te noemen. De tweede slaapkamer ligt aan de noordzijde en wordt momenteel gebruikt als kantoor. Deze kamer is ook zeer geschikt voor gasten of een kinderkamer.

Het appartement is voorzien van een prachtige en tijdloze licht-eikenhouten parketvloer. Deze vloer is voorzien van vloerverwarming én vloerkoeling. De plafondhoogte is 2,90 m bij dit appartement.

Verder is er onderin het gebouw een ruim opgezette en afgesloten garage aanwezig met lift naar de verdieping waar het appartement zich bevindt. Dit appartement kan verkocht worden met een parkeerplaats. Vraagprijs voor deze parkeerplaats € 80.000,- kosten koper.

De unieke woontoren Intermezzo is nieuwbouw uit 2017 en bevindt zich middenin het bruisende hart van de Zuidas. Het luxe wooncomplex is recentelijk opgeleverd en is hoogwaardig afgewerkt.

Op dit moment is er voor 6 dagen per week, 6 uur per dag een service manager aanwezig, wel zo handig voor de te ontvangen pakketjes, veiligheid en verdere zaken die nog aan het hoge serviceniveau toegevoegd worden.

Erfpacht;
De woning is gelegen op erfpachtgrond. Het huidige tijdvak loopt tot 16 november 2064.

De jaarlijkse indexcanon bedraagt voor de woning ca. € 3.506,99,- Deze canon wordt jaarlijks geïndexeerd.
De algemene bepalingen van 2000 zijn van toepassing.

Er is voor dit appartement een aanvraag gedaan voor de eeuwigdurende erfpacht!

Locatie.
Amsterdam Zuidas is een toplocatie voor wonen, werken en recreëren in een gebied met een optimale infrastructuur. Het historische centrum van Amsterdam, het gezellige Oud Zuid en De Pijp liggen op loopafstand of zijn met de Noord-Zuidlijn binnen enkele minuten te bereiken.
Schiphol ligt op 6 treinminuten afstand. De uitvalswegen en het goed ontwikkelde openbaar vervoersysteem zorgen ervoor dat de Zuidas een van de best bereikbare plekken van Nederland is. Ook het prachtige Beatrixpark, Amstelpark en het Amsterdamse Bos zijn nabij.

Bijzonderheden:
– De Zuidas, grootstedelijk wonen in een omgeving met internationale allure;
– De 17e etage, veel uitzicht.
– 133 m2 woongenot met een ruim terras van 22 m2;
– Nieuwbouw uit 2017 met geen oplevertijd;
– Fraai en beeldbepalend Intermezzo gebouw;
– Parkeerplaats in ondergelegen garage, vraagprijs € 80.000,- k.k.;
– Voorzien van een separate berging direct achter de parkeerplaats;
– WKO-systeem (warmte/koude-opslag) met aangename vloerverwarming en –koeling;
– Huurovereenkomst warmtepompunit € 98,93 per maand.;
– 2 liften naar het appartement;
– Service manager aanwezig 6 dagen per week;
– Separate, gezamenlijke fietsenstalling;
– Servicekosten € 326,10 per maand voor het appartement en de berging en € 56,72 per maand voor de parkeerplaats;
– Verkopers hebben zich aangemeld om mee te doen met de aanleg voor laadpaal bij de paarkeerplaats;
– Eeuwigdurende erfpachtaanvraag op tijd gedaan;
– Actieve en professioneel beheerde VVE.

Oplevering in overleg.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

————————————————————————————————————————————————
** This property is listed by a MVA Certified Expat Broker **

Amazing bright and spacious 3 bedroom apartment of 133 m2 with the best view on the 17th floor in the center of the Zuidas.

This beautiful apartment has a very sunny south facing terrace of 22 m2.
Because of its many windows and location on the south, west and north side, every view in the apartment is a new experience.

The large open kitchen with island is equipped with various appliances and is situated so that the living room is optimally sized. Immediately adjacent to this spacious living room is the sunny terrace with a view that never bores.

Furthermore, the bathroom has both a bathtub and a shower. The apartment has 2 bedrooms, the master bedroom is large. The second bedroom is located on the north side and is currently used as an office. This room is also very suitable for guests or a nursery.

The apartment has a beautiful and timeless light oak parquet floor. This floor is equipped with underfloor heating and cooling. The ceiling height is 2.90 m in this apartment.

Furthermore, at the bottom of the building there is a spacious and closed garage with elevator to the floor where the apartment is located. This apartment can be sold with a parking space. Asking price for this parking € 80,000, – buyer costs.

The unique residential tower Intermezzo is newly built in 2017 and is located in the middle of the bustling heart of the Zuidas. The luxury residential complex was recently completed and is finished to a high standard.

Currently there is a service manager present 6 days a week, 6 hours a day, very convenient for the packages to be received, security and other matters that are added to the high service level.

Ground lease;
The property is located on leasehold land. The current period runs until November 16, 2064.

The annual index canon for the house is approximately € 3,506.99, – This canon is indexed annually. The general provisions of 2000 apply.

There is for this apartment an application made for the perpetual leasehold!

Location.
Amsterdam Zuidas is a prime location for living, working and recreation in an area with an optimal infrastructure. The historic center of Amsterdam, the cozy Old South and De Pijp are within walking distance or can be reached by the North-South line within minutes.
Schiphol Airport is 6 train minutes away. The highways and the well-developed public transport system ensure that the Zuidas is one of the most accessible places in the Netherlands. Also the beautiful Beatrixpark, Amstelpark and the Amsterdamse Bos are nearby.

Particulars:
– The Zuidas, metropolitan living in an environment with international allure;
– The 17th floor, great views.
– 133 m2 of living space with a spacious terrace of 22 m2;
– New construction from 2017 with no completion time;
– Beautiful and iconic Intermezzo building;
– Parking space in garage underneath, asking price € 80.000,- k.k.;
– Equipped with a separate storage room directly behind the parking lot;
– WKO system (heat/cold storage) with pleasant floor heating and cooling;
– Rental agreement heat pump unit € 98.93 per month;
– 2 elevators to the apartment;
– Service manager present 6 days a week;
– Separate, communal bicycle storage;
– Service costs € 326,10 per month for the apartment and the storage room and € 56,72 per month for the parking lot;
– Sellers have signed up to participate in the construction for charging station at the couple’s parking space;
– Perpetual ground lease application done on time;
– Active and professionally managed VVE.

Delivery in consultation.

This information has been compiled with great care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof.
All dimensions and surface areas are indicative. The NVM conditions apply.

 • Adres: Gustav Mahlerlaan 559 A
 • Stad: Amsterdam
 • Postcode / Postcode: 1082 MK AMSTERDAM
 • land: Nederland het

Detail

Bijgewerkt op november 15, 2021 op 12:00 am

 • Prijs: €1.300.000,-
 • Eigenschap Grootte: 133 m²
 • slaapkamers: 2
 • Bouwjaar: 2017
 • Eigenschapstatus: Beschikbaar, Te koop

Plattegronden

Plattegrond 1

Plattegrond 2