fbpx

Nieuwe wet “Goed verhuurderschap”

Nieuwe wet “Goed verhuurderschap”

Op 1 juli 2023 is de wet “Goed verhuurderschap” in werking getreden. Deze wet omvat landelijke regels die normeren wat goed verhuurderschap minimaal inhoudt. Niet naleving van de wet kan worden bestraft met hoge boetes.

De meeste regels gelden vooral voor nieuw af te sluiten huurovereenkomsten die zijn gesloten na 1 juli 2023. De gemeente krijgen daarnaast ook de mogelijkheid om een lokale huurvergunning in te stellen waarmee extra eisen worden gesteld aan verhuurders.

De volgende regels komen aan bod:

  • Voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie: Er moet een duidelijk en transparant selectieproces gehanteerd worden.
  • Maximale waarborgsom: De waarborgsom mag niet meer bedragen dan 2 x de kale huur. De verhuurder dient de waarborgsom binnen 14 dagen terug te betalen aan de huurder na einde huur. Wanneer er beschadigingen zijn in de woning of er nog betalingen verrekenend moeten worden, heeft de verhuurder tot 30 dagen na beëindiging van de huur om het restant bedrag van de borg terug te betalen.
  • Service kosten anders dan die zijn geregeld in de artikelen 259 en 261 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet toegestaan.
  • Schriftelijke vastlegging van de huurovereenkomst: Op grond van de regels van goed verhuurderschap, dient de mondelinge overeengekomen huurovereenkomst schriftelijk vast te worden gelegd. Dit om rechtsonzekerheid bij mondelinge overeenkomst tegen te gaan. Dit geldt ook voor bestaande huurovereenkomsten.
  • Informatieverstrekkingsplicht: De verhuurders en bemiddelaars dienen huurders schriftelijk te informeren over: – Rechten en plichten van huurder; – De hoogte van de waarborgsom en de termijnen van terugbetaling; – De hoogte van het voorschotbedrag aan service kosten; – De contactgegevens van het gemeentelijke meldpunt voor klachten en ongewenst huurgedrag; – de contactgegevens van het contactpunt waar een huurder terecht kan in geval van vragen of problemen gerelateerd aan het gehuurde.
  • Verbod op het in rekening brengen van dubbele bemiddelingskosten: Verhuurbemiddelaars mogen niet zowel huurder als verhuurder van een object bemiddelingskosten in rekening brengen.
  • Speciale regels voor verhuur van verblijfsruimten aan arbeidsmigranten: Huurovereenkomst dient separaat van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Informatie verstrekking in de taal waar de arbeidsmigrant de voorkeur aangeeft.
  • Verhuurvergunning: Er kunnen lokale aanvullende regels gelden. Gemeenten kunnen een verhuurverordening invoeren.
  • Handhaving, sancties en openbaarmaking: Om dit te vergemakkelijken richten gemeenten een meldpunt in voor het anoniem en kosteloos geven van klachten over ongewenst verhuurgedrag.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Gerelateerde berichten

Nu het nieuwe jaar is begonnen, is ook duidelijk welke veranderingen voor het segment huur en...

Lees verder

Wij wensen u hele Fijne Kerstdagen en een goed en gezond Nieuwjaar! Ook in 2024 staan wij weer...

Lees verder

Samenwerking met Tips4Expat

KNAP Makelaardij werkt sinds 2018 samen met Tips4Expat. Samen begeleiden we internationals bij het...

Lees verder