fbpx
Spijtoptantenregeling

Spijtoptantenregeling

De spijtoptantenregeling is opgesteld voor erfpachters die niet op tijd gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Dat kon vóór 8 januari 2020 tegen gunstige financiële voorwaarden. Erfpachters die dat om welke reden ook niet gelukt is krijgen nu alsnog een mogelijkheid om een aanvraag te doen tegen diezelfde […]

Woning Markt Rapportage Q3

Woning Markt Rapportage Q3

De nieuwe woningmarktrapportage voor het 3de kwartaal van 2022 is weer verschenen! De woningmarktrapportage geeft van kwartaal op kwartaal inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in een aantal specifieke gebieden. Wanneer u, als ontwikkelaar, wilt weten wat de vraag is naar een bepaald type woning of waar uw doelgroep behoefte aan heeft dan kunnen […]

NHG-kostengrens stijgt naar € 405.000 in 2023.

NHG-kostengrens stijgt naar € 405.000 in 2023.

In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar € 405.000. In 2022 was de grens € 355.000. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). NHG biedt een vangnet als mensen te maken krijgen met gedwongen verkoop of restschulden. Zowel de borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag […]

Energiebespaarlening voor particulieren

Energiebespaarlening voor particulieren

In opdracht van de rijksoverheid verstrekt het Nationaal Warmtefonds sinds 1 november 2022 een Energiebespaarlening voor particulieren. Wat moet u weten? Waar kunt u uw cliënten op wijzen? Voordelen. De Energiebespaarlening voor particulieren van het Nationaal Warmtefonds biedt een aantal voordelen, zoals: er worden rentetarieven gehanteerd zonder winstopslag; uw cliënt betaalt geen notaris-, taxatie- of afsluitkosten; de rente […]